Zvýšenie základného imania spoločnosti

Ako od najlepšieho právnika

Šetrite Váš čas

Automaticky a pritom na mieru

LEGATE.ONLINE pripraví všetky papiere pre založenie s.r.o. ako od najlepšieho právnika do pár sekúnd od vyplnenia formulára. Cez LEGATE.ONLINE podáte žiadosť elektronicky a nepotrebujete elektronický podpis.

Cena:

Súdny poplatok 33.00 €
Príprava podkladov a elektronické podanie žiadosti cez LEGATE.ONLINE 120.00 €

Pripravte si

  1. Hodnotu zvýšenia základného imania
  2. Občiansky preukaz konateľa
  3. Údaje o vkladateľovi:
    - ak spoločník – dátum narodenia, rodné číslo
    - ak nie – meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo vkladateľa