Zmena spoločníka spoločnosti

Ako od najlepšieho právnika

Šetrite Váš čas

Automaticky a pritom na mieru

LEGATE.ONLINE pripraví všetky papiere pre založenie s.r.o. ako od najlepšieho právnika do pár sekúnd od vyplnenia formulára. Cez LEGATE.ONLINE podáte žiadosť elektronicky a nepotrebujete elektronický podpis.

Cena:

Súdny poplatok 33.00 €
Príprava podkladov a elektronické podanie žiadosti cez LEGATE.ONLINE 120.00 €

Pripravte si

  1. Výška prevádzaného obchodného podielu
  2. Ak nepeňažný vklad – opis nehnuteľnosti/ iné
  3. Občiansky preukaz konateľa
  4. Ak na spoločníka – dátum narodenia
  5. Ak nie na spoločníka - meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia, rodné číslo nového spoločníka