Zmena predmetu činnosti spoločnosti

Ako od najlepšieho právnika

Šetrite Váš čas

Automaticky a pritom na mieru

LEGATE.ONLINE pripraví všetky papiere pre založenie s.r.o. ako od najlepšieho právnika do pár sekúnd od vyplnenia formulára. Cez LEGATE.ONLINE podáte žiadosť elektronicky a nepotrebujete elektronický podpis.

Cena:

Súdny poplatok 33.00 €
Príprava podkladov a elektronické podanie žiadosti cez LEGATE.ONLINE 120.00 €

Pripravte si

  1. Akú činnosť chcete vykonávať
  2. Ak ide o remeselnú/viazanú živnosť – potrebné osvedčenie (vysvedčenie, výučný list atď.)
  3. Občiansky preukaz konateľa
  4. Ak ide o remeselnú/viazanú živnosť –údaje o zodpovednom zástupcovi
  5. Dátum a miesto narodenia konateľov
  6. Mená a priezviská rodičov konateľov