Zmena konateľa spoločnosti

Ako od najlepšieho právnika

Šetrite Váš čas

Automaticky a pritom na mieru

LEGATE.ONLINE pripraví všetky papiere pre založenie s.r.o. ako od najlepšieho právnika do pár sekúnd od vyplnenia formulára. Cez LEGATE.ONLINE podáte žiadosť elektronicky a nepotrebujete elektronický podpis.

Cena:

Súdny poplatok 33.00 €
Príprava podkladov a elektronické podanie žiadosti cez LEGATE.ONLINE 50.00 €

Pripravte si

  1. Pri menovaní – meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia a rodné číslo nového konateľa
  2. Pri odvolaní – dátum narodenia, rodné číslo konateľa
  3. Občiansky preukaz konateľa