Založenie novej spoločnosti

Ako od najlepšieho právnika

Šetrite Váš čas

Automaticky a pritom na mieru

LEGATE.ONLINE pripraví všetky papiere pre založenie s.r.o. ako od najlepšieho právnika do pár sekúnd od vyplnenia formulára. Cez LEGATE.ONLINE podáte žiadosť elektronicky a nepotrebujete elektronický podpis.

Cena:

Súdny poplatok 150.00 €
Príprava podkladov a elektronické podanie žiadosti cez LEGATE.ONLINE 140.00 €

Pripravte si

  1. Názov spoločnosti
  2. Mená konateľov s trvalým bydliskom, dátumom narodenia a rodným číslom
  3. Sídlo spoločnosti (adresa)
  4. Mená a priezviská rodičov konateľov
  5. Výšku základného imania
  6. Ako sa bude podpisovať za spoločnosť
  7. Mená zakladateľov s trvalým bydliskom, dátumom narodenia a rodným číslom
  8. Občiansky preukaz